home   about us    artists   unique items    shop   links   contact us

 

   current exhibition   next exhibition   previous exhibition  online exhibition

 
 
     
     
 

 

 

 

 

 

 

Αχιλλέας Χρίστου
Ο Αχιλλέας γεννήθηκε στο Παρίσι, σπούδασε τέχνη και φωτογραφία. Παρακολούθησε επίσης σε Σχολή Τέχνης την τέχνη της κατασκευής με ατσάλι και μέταλλο. Έκανε 5 ατομικές εκθέσεις στη Λευκωσία, Πάφο και Λάρνακα και συμμετείχε σε πολλές ομαδικές. Η τέχνη του χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα και αρμονία, συντονισμό κινήσεων και σχημάτων μέσα σε μια έκρηξη φωτεινών χρωμάτων.

Ο Ανδρέας Χατζηθωμάς  μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Τα έργα του Αχιλλέα Χρίστου έχουν εσωτερικούς διαδρόμους που οδηγούν στις προσωπικές του ενατενίσεις για τον κόσμο που τον περιβάλλει και με τον οποίο αγωνίζεται να συσχετιστεί εννοιολογικά και επικοινωνιακά, τα χαρακτηρίζει η ευαισθησία, η φωτεινότητα των χρωμάτων και η αλλεπάλληλη δυναμική που αναπτύσσεται μέσα από αυτά.

Χρώματα τολμηρά, ζεστά για να δημιουργήσει την προσωπική του αίσθηση του περιβάλλοντος αλλά και την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία θέλει ο ίδιος να κινηθεί και να δημιουργήσει. Πίσω από όλα αυτά κρύβονται προσωπικές αναζητήσεις, προεκτάσεις και ερμηνείες της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη όπως αποτυπώνονται στο υποσυνείδητο του.

Ο Αχιλλέας, με απλότητα ύφους, λιτότητα εκφραστικών μέσων καταφέρνει να κερδίσει αμέσως το ενδιαφέρον και να εκπλήξει με την τόλμη των χρωματικών του αποτυπώσεων. Καταφέρνει να συνδυάζει αυτή την τολμηρότητα με την ευαισθησία αλλά και με την αισθητική ταύτιση της εικόνας. Πετυχαίνει να προβάλει μια εξισορρόπηση μορφής και περιεχομένου που καταλήγει σε δυναμικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα καλλιτέχνη που κινείται ανάμεσα στην έννοια της καθαρής χρωματικής φόρμας και της λειτουργικής της προέκτασης σ’ένα κόσμο που αναζητά την ταυτότητα του.

Γενικά το έργο του Αχιλλέα Χρίστου είναι μια έκφραση που επιδιώκει τη διαρκή οπτική αναζήτηση της χρωμομορφικής επιφάνειας του πίνακα που συμπιέζει ψυχικές και πνευματικές αναζητήσεις οι οποίες ψάχνουν να βρουν διέξοδο στο φως, στην ερμηνεία του φαινομένου της πάλης ανάμεσα στην ποιότητα και την ποσότητα. Ο καλλιτέχνης αυτός προτείνει την ποιότητα.»


Achilleas Christou

Achilleas was born in Paris and studied art and photography.

He also attended a School of Art and followed courses in the art of steel and metal constructions. He has had five solo exhibitions in Nicosia, Paphos and Larnaca and has taken part in many group exhibitions. His work is characterised by freshness and harmony and coordination of movement and shapes within explosions of bright colours.

Andreas Hadjithomas, among other things, has this to say:

“The work of Achilleas Christou have inner pathways that lead to his personal view of the world that surrounds him and through which he is struggling to correlate comprehensively and communicatively; they are characterised by sensitivity, the brightness of colour and the tandem dynamics developed therein.

Bold colours warm to express his personal feelings with regard to the environment but also to the atmosphere within which he himself wishes to move and create. Behind all this are personal quests, extensions and interpretations of the artists’ life as they are printed on his subconscious. 

“Achilleas, in a plain style, with simple expressive means, manages to capture the interest immediately and to surprise with the boldness of colours. He succeeds in combining this boldness with sensitivity but also with the aesthetic identification of the image.

“He has succeeded in presenting a balanced form and content that results in a dynamic conclusion. He is an artist who moves within the meaning of a clear, colourful form and its operational extension in a world seeking his identity.

“In general, Achilleas Christou’s work is an expression of a continuous search for the colour-figurative surfaces of a canvas that encompass mental and spiritual quests seeking to find a way out into the light. In interpreting the phenomenon of the struggle between quality and quantity, this artist proposes quality”.   


Ахиллеас Христу

Ахиллеас Христу родился в Париже, там же он изучал искусство и фотографию. Также он окончил художественную школу строительства из стали и металла.

Он сделал пять персональных выставок в Никосии, Пафосе и Ларнаке, участвовал во многих групповых выставках.

Его искусство характеризуется свежестью и гармонией, координацией движений и форм.

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

© Gallery Kypriaki Gonia