home    about us     artists    unique items     links    contact us

   

   current exhibition   next exhibition   previous exhibition  online exhibition

   
   
         
         
   

Η Μαρία Κυριάκου γεννήθηκε στην Λάρνακα το 1980. Έχει πτυχίο Εικαστικού (BA) της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Ρώμης με την υψηλότερη βαθμολογία των 110 και με τίτλο πτυχιακής "Η αντανάκλαση του Εγώ". Στην συνέχεια πήρε το Μεταπτυχιακό της δίπλωμα στις Θεραπείες Μέσων των Τεχνών (MA): (Μουσικοθεραπεία, χοροκινητικοθεραπεία, πλαστικές και γραφικές τέχνες, θεατροθεραπεία) Μέθοδοι και τεχνικές επέμβασης", στο Πανεπιστήμιο ROMATRE της Ρώμης, με τίτλο διπλωματικής: «Η Δημιουργικότητα των παιδιών σε διάφορούς τομείς, (το αποτύπωμα του παιδιού)». Ενώ σπούδαζε στην Ρώμη, έγινε μέλος της Ιταλικής σχολής Playback Theatre παράρτημα του Ιnternational Playback Theatre School, όπου απέκτησε το Διετές δίπλωμα της Συντονίστριας και του ηθοποιού του Playback Theatre.

Έχει συνεργαστεί σε ομαδικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ιταλία και στην Κύπρο αλλά παράλληλα έχει εκθέσει τη δουλειά της στη Κύπρο και στο εξωτερικό.

 

Σχόλια από την καλλιτέχνη

«Όταν οι αρχαίοι πρόγονοί μας αναζητούσαν την έμπνευση και την εκτόνωση της συμπιεσμένης ενέργειας του εγκεφάλου τους μέσω της καλλιτεχνικής τους φύσης, χάραζαν στους βράχους διάφορες μορφές ως ένα είδος επικοινωνίας και δημιουργίας που παράλληλα ήταν και ένα είδος παιχνιδιού και γρίφου όπου έψαχναν την λύση του.  Το ίδιο κάνει και ένας καλλιτέχνης που δημιουργεί. Φτιάχνει ένα είδος γρίφου που προσφέρει την διαφορετική λύση και ικανοποίηση στον κάθε ένα από εμάς.

Ένας πίνακας, μια ζωγραφιά χαράζει την πορεία ενός καλλιτέχνη που βαδίζει προς την καλλιτεχνική του ιδιότητα και τον απελευθερώνει από το κάθε τι που τον έχει αιχμαλωτίσει. Είναι ένα όνειρο που δεν έχει ζήσει ακόμα και η κάθε σταγόνα από το πινέλο του έχει ανάγκη να ξεπροβάλει στο φως της ημέρας και να αποτυπωθεί σε ένα ρούχο καμβά για να του δώσει ζωή.

Η ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση που ένας καλλιτέχνης αναβιώνει, τον κάνει να ξεφεύγει από την καθημερινότητα και από την συνεχή εξάρτιση του τικ τακ ενός ρολογιού που στην ζωή μας μάθαμε να το ακολουθούμε από πίσω. Μερικές φορές ξεχνάμε τα μικρά λαμπυρίσματα που αφήνει η μέρα και τρέχουμε να προφτάσουμε το χρόνο που φεύγει, εμπλουτισμένοι με τα καινούργια στοιχεία έκφρασης.                                                                                              

Κλεινόμαστε σε ένα καλούπι ανήμποροι να προσδιορίσουμε την ιδιότητα μας, την ιδιορρυθμία μας σε ένα κόσμο άγνωστο αλλά γνωστό μας. Αυτή η έκφραση είναι η μη εξαναγκασμένη εξωτερίκευση των δραστηριοτήτων της σκέψης, όπου η έμπνευση αναπτύσσετε και ανακουφίζει την πνευματική μας ένταση. Μιας έντασης που η μαγεία της μητέρας φύσης αναβαθμίζει και παράλληλα μαγνητίζει τον καλλιτέχνη κάθε φορά που εκτελεί ένα νέο πίνακα.

Για μένα η φύση είναι η καλύτερη δασκάλα που θα μπορούσα να έχω γιατί έμαθα στη ζωή να παίρνω και να αποδέχομαι το κάθε τι που μου προσφέρει και εγώ με τη σειρά μου να το χαρίζω στους άλλους. Τα μαγικά στοιχεία της αποτελούν την απόλυτη πηγή δημιουργικής έμπνευσης καθώς αυτά, μπορούν να προσεγγίσουν και να προσδιορίσουν την καλλιτεχνική ιδιότητα του ανθρώπινου ψυχικού κόσμου σε ένα γενικό, παγκόσμιο επίπεδο ανά τους αιώνες.

Μαρία Κυριάκου

 

Ο Ανδρέας Παρασκευά γράφει για το έργο της Μαρίας Κυριάκου:

Όταν μου ζητήθηκε να γράψω λίγα λόγια για τη δουλειά της από τη σκοπιά του καλλιτέχνη, μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή η ευρεία θεματολογία και η χρήση πολλών διαφορετικών τεχνικών που χαρακτηρίζουν τα έργα της. Η Μαρία προτιμά να εκφράσει τον πλούσιο εσωτερικό της κόσμο μέσα από σύμβολα και χρωματικές γκάμες, παρά να εγκλωβιστεί σ’ ένα συγκεκριμένο στιλ που θα περιορίζει την εικαστική της έκφραση.

Το γεγονός ότι η δουλειά που παρουσιάζει εδώ σήμερα αποτελεί έργο των τελευταίων δέκα χρόνων, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τον ψυχισμό της και την προσέγγισή της  πάνω στην έκφραση των συναισθημάτων και των εναλλαγών που βίωσε από τα φοιτητικά της χρόνια μέχρι σήμερα.

Από εικαστική άποψη,  η πλούσια γκάμα των χρωμάτων που χρησιμοποιεί - κυρίως στους μπλε πίνακες - αποτελεί  για μένα το δυνατότερο χαρτί της δουλειάς της , αφού το ζωγραφικό του αποτέλεσμα προκαλεί ένα ευχάριστο συναίσθημα στο θεατή και θυμίζει τα Νούφαρα του Μονέ, χωρίς βέβαια να προσπαθεί να τον μιμηθεί, αφού χρησιμοποιεί τη δική της προσωπική γραφή. Είναι, ίσως, η πιο ώριμη προσπάθεια στην αναζήτηση  μιας  προσωπικής  εικαστικής γλώσσας και επικοινωνίας με τον άνθρωπο. Αξίζει, όμως, να μελετήσει κανείς όλη τη πορεία της ως εικαστικού, και είμαι βέβαιος ότι η εξέλιξή της θα είναι αισθητή και με πολλές εκπλήξεις για το φιλότεχνο κοινό της Κύπρου.

Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω, ακόμα, είναι ότι η εμπλοκή της στη θεραπεία μέσω του  θεατρικού  παιγνιδιού   την φέρνει πιο κοντά με παιδιά και νέους που αποτελεί, πιστεύω, μια κινητήρια δύναμη για ανεξάντλητη ροή έμπνευσης και δημιουργίας.

Ως καλλιτέχνης, θα παρακολουθώ το έργο της και εύχομαι ότι η πορεία της ως ζωγράφος θα είναι λαμπρή.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

 

Maria Kyriacou was born in Larnaca in 1980. She has a Bachelor’s honours degree from Rome’s academy of fine arts with the highest grading of 110 and the award for ‘reflection of the self’.

Additionally, Maria also completed a Master’s degree in Expressive Arts Therapy: (music therapy, dance and movement therapy, plastic and graphic arts therapy theatre therapy) Inter-version Methods and Techniques ", at ROMATRE University of Rome, with a diploma: ‘the creativity of children in various departments’ “Children's creativity in different contexts, (the imprint of the child)”. At the same time while studying in Rome, she also became a member of Italy’s school Playback Theatre appendage the International Playback Theatre School, where she acquired the title of Coordinator and actor of Playback Theatre.

She has collaborated in group art exhibitions in Italy and in Cyprus, as well solo exhibitions in Cyprus and overseas.

Statement from the artist:

When our ancient ancestors set out in search for inspiration and a way to relieve the pressures of the mind through their natural creativity, they engraved in stones in various forms as a means of communication and creativity which also was a form of play and riddle they search for answers.  The same technique artists do to create as they produce a riddle which offers a different relieve and satisfaction to all of us.

One image, one painting characterises the journey of an artist who walks to the artistic nature and free themselves from captivity. It is a dream which has not been lived yet and each paint drop and brush stroke requires an emission in the light of day and to be captured onto the canvas to come to existence.

The freedom and impulsive expression an artist brings around, it make them escape from everyday routine and from constant chains of being time captured from what life has taught us to follow. Sometimes we forget the small shimmering the day leaves and we race to extent our time that escapes us trapped with the new expressions. 

We shut ourselves in a box unable to specify our nature, our curiousness with a world unknown but known to us.

This expression is the unenforced externalisation activity of the thought where inspiration increases and releases our spirituality. An inspiration where the magic of Mother Nature endorses and influences the artist each time they produce a new painting.

I feel Mother Nature is the best teacher because I have learnt in life to take and to accept everything offered and in parallel for me to offer to others.

Mother Nature’s magical effects constitute the whole fountain of everyone’s creativity which they can touch on and define the artistic livelihood each person’s soul in times.

 

   
       
       
       
       
       
       
         
   

© Gallery Kypriaki Gonia