home    about us     artists    unique items     links    contact us

   

   current exhibition   next exhibition   previous exhibition  online exhibition

   
   
   

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κύπρος  Ψηφίδες στο χρόνο – Η ανάγκη της νοσταλγίας

 

ONLINE PAINTING EXHIBITION OF Andros Efstathiou

Cyprus Mosaic in time - The need of nostalgia

 "I always believed that quality art happens only at the specific time of its creation; not before,
when it is only in the thought but also not later, when it is a finished creation ... .¨ »

 


Για περισσότερες πληροφορίες

For more information
Для дополнительной информации
 

 

Tηλ. / Tel. / Тел.: +357 24 621109  &  +357 99 564 131
email:  kypriaki.gonia@cytanet.com.cy

 

 

 

 

Κύπρος 1

Λάδι σε καμβά

200 x 200 εκ.

€6.500

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Κύπρος 2

Λάδι σε καμβά

200 x 200 εκ.

€6.500

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Κύπρος 3

Λάδι σε καμβά

200 x 200 εκ.

€6.500

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Κύπρος 4

Λάδι σε καμβά

200 x 200 εκ.

€6.500

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Κύπρος 5

Λάδι σε καμβά

200 x 200 εκ.

€6.500

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  Άντρος Ευσταθίου επιλέγει τη συγκεκριμένη στιγμή - μπροστά στην ανάγκη της νοσταλγίας  και   σε μια ανάπαυλα  της ζωγραφικής του πορείας - να προσεγγίσει με ιδιαίτερη ευαισθησία τον κόσμο της Κύπρου. Ακούει, βλέπει, αφουγκράζεται, σκέφτεται  και ζωγραφίζει. Η ανάγκη αυτή για επιστροφή στο παρελθόν γεννήθηκε μέσα από τις επισκέψεις του στα Μουσεία της Κύπρου. Πέντε μνημειακοί πίνακες είναι αρκούντως ικανοί να ξεδιπλώσουν την κατάθεση ψυχής, όπου με περίσσια ευαισθησία και σεβασμό αποτυπώνει την Κύπρο.  Εδώ ξεδιπλώνεται η ιστορία, ο λαϊκός πολιτισμός της Κύπρου, το τοπίο με τα στάχυα και τα δέντρα.  Πώς όμως αναπαράγει  το παρελθόν σε  δυσδιάστατη μορφή; Ο καλλιτέχνης επιλέγει ζωγραφικές ψηφίδες βυζαντινών εκκλησιών, γλυπτές παραστάσεις, πήλινα  αρχαϊκά ειδώλια και  άλλες μορφές του αρχαίου κόσμου και του  νεότερου λαϊκού πολιτισμού,  τα οποία σε συνάρτηση με το φυτικό κόσμο (στάχυα ,δέντρα, φυτά) αποτυπώνει σε πολυεπίπεδες  συνθέσεις. Ανοίγματα και επίπεδα στο χώρο  προβάλλουν την ανάγκη εγκιβωτισμού των θεμάτων  που συνυπάρχουν σε ένα κόσμο φανταστικό και ονειρικό. Παραμένοντας  ένας καλλιτέχνης  της μικρογραφίας και της χρωματικής ταυτότητας επιλέγει ενσυνείδητα να ξεφύγει  για λίγο  από κινήματα και τυποποιημένες  τάσεις. Η χρωματική ομοιομορφία χωρίς ακροβατισμούς  και ακρότητες  στηρίζεται στα χρώματα που χαρακτηρίζουν την Κύπρο. Μπροστά στην ανάγκη της νοσταλγίας, οι πίνακες  του καλλιτέχνη ανασυνθέτουν ό,τι υπήρξε, αναπτύσσοντας ένα σουρεαλιστικό κόσμο  εντελώς προσωπικό.

Βιογραφικό

Ο Άντρος  Ευσταθίου γεννήθηκε στη Λάρνακα της Λαπήθου το 1964. Κατά την περίοδο 1989 - 94 σπούδασε στην Νέα Υόρκη στο New York Studio School και στο Richwood Art Institute. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του επέστρεψε στην Κύπρο.To 2004 απέκτησε το ΜΑ Fine Arts toy Northampton University.

Έχει στο ενεργητικό του πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.
Tο 2002 έλαβε μέρος στην Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας και στην Μπιενάλε της Φλωρεντίας. Το 2005 προσκλήθηκε από το πανεπιστήμιο του Leeds όπου έκανε σεμινάριο της δουλειάς του και δίδαξε κατά την εκεί παραμονή του.

Δρ Αντωνία Λοϊζου
Ιστορικός Τέχνης

 

Andros Efstathiou in Kypriaki Gonia Gallery

Kypriaki gonia presents the latest work of Andros Efstathiou from 16 Dec. 2016 - 16 Jan. 2017
Opening Friday, 16 December 7pm


Andros Efstathiou

Cyprus Mosaic in time - The need of nostalgia

 "I always believed that quality art happens only at the specific time of its creation; not before, when it is only in the thought but also not later, when it is a finished creation ... .''»

Andros Efstathiou chooses this moment- front in need of nostalgia and a respite painting of course -to approached with great sensitivity the world of Cyprus. He hears, sees, listens, thinks and paints. This need to return to the past was born through his visits to the museums of Cyprus. Five monumental paintings are sufficiently able to unfold the soul deposit, where in excess sensitivity and respect reflects Cyprus. Here the story unfolds the popular culture of Cyprus landscape with stalks and trees. But how can reproduce the past in two-dimensional form; The artist selects painted traditional folk motives, mosaics, carved scenes, archaic clay figurines and other forms of the ancient world and the younger folk culture, which in conjunction with the plant world (spikes, trees, plants) depicts a multi-layered compositions. Openings and levels in the field suggest the need of boxing topics coexisting in a world of fantasy and dream. Remaining an artist of the thumbnail and the colour identity chooses consciously to escape for a while from standard movements and trends. The colour uniformity without acrobatics and extremes based on the colours that characterize Cyprus. Faced with the necessity of nostalgia, the artist's paintings reconstruct what was developing a surreal world completely personal.

Resume

The Andros Efstathiou was born in Larnaca of Lapithou in 1964. During the period from 1989 to 1994 he studied in New York at the New York Studio School in Richwood Art Institute. After completing his return to Cyprus. On 2004 study obtained the MA Fine Arts toy Northampton University.

He has had numerous solo and group exhibitions. 2n 2002 he participated in the Biennale of Alexandria and the Florence Biennale. November 2016 has been selected in the top 60 international artists of mvvo art, Jury includes, Sotheby’s, Christie’s collectrium, Gagosian Gallery, Art net….. In 2005 he was invited by the University of Leeds where he made seminar work and taught during his stay.

Dr. Antonia Loizou
Art Historian

 

Andros Efstathiou

Country & Birth: Greek Cypriot, born Cyprus 1964

Studied in New York Studio School, then at the Cyprus College of Art, and Northampton University. He taught at the Cyprus College of Art for almost 14 years, and was a visiting tutor at Leeds University. He represented Cyprus at the Alexandria Biennale and participated at the Florence Biennale.

In June 2013 he caused an international media storm by placing unauthorized art installation of 20 tombstone toilets outside of the central bank of Cyprus in protest of the European Union and international monetary funds’ imposed austerity on Cyprus. See Google search ''Andrea’s Efstathiou protest''.

TIMELINE

Born in March 1964 Cyprus
Ridgewood art institute
New York Studio School
Cyprus College of Art
MA Northampton University
2003 - 2016 teaches at the Cyprus College of Art
2012  Visiting professor at Leeds University

Exhibitions

1994 New York Studio School New York
1996 Morfi Gallery, Limassol
1998 Morfi Gallery, Limassol
1999 Argo Gallery, Nicosia
2000 Morfi Gallery, Limassol
2001 Hellenic Centre, London
2002 Morfi Gallery, Limassol
2004 Morfi Gallery, Limassol
2004 Art fair Moscow. He was represented by Olympia Art Gallery
2005 Kypriaki Gonia Gallery, Larnaka
2006 Apocalypse Gallery, Nicosia
2007 Morfi Gallery, Limassol
2008 Kypriaki gonia Gallery, Larnaka
2009 Apocalypse Gallery, Nicosia
2010 Morfi Gallery, Limassol
2013 Morfi Gallery Limassol 

Group exhibitions

Andros Efstathiou has participated in many group exhibitions including:
Alexandria Biennale (Selected by the Ministry of education Cyprus)
Florence Biennale (Selected by the Biennale)
Portico gallery London
The University of Cyprus
Municipality Gallery, Limassol
Art Fair Nicosia
Thessaloniki Greece

November 1st-25. He is participating in the top 60 international artists of mvvo art at the national arts club of New York. (Jury includes: Sotheby’s, Christie’s, Collectrium, Gagosian Gallery, Artnet…)

Collections

State gallery of Cyprus,
Lucia and Michalakis Zambellas Museum Cyprus
Ministry of education
Central Bank of Cyprus
Telecommunications of Cyprus
Bank of Cyprus
And many others

Publications

Four Touches by En tipois, Contemporary Cypriot art, 2004
Andros Efstathiou, Untitled, Author Andros Efstathiou, 2010
New York Arts Magazine
Drawing (space, form and expression) Prentice Hall
PMSA. Public Monuments Sculpture Association. London (Circumspice, Newsletter 47: Winter 2013)

 

   
         
         
   

© Gallery Kypriaki Gonia